Onderzoek Voedselstrategie Utrecht. Zicht op een netwerk van vele betrokkenen.

Het onderzoek laat zien wie ermee bezig zijn, op welke manier ze dat doen en wat de rol van de gemeente daarin kan zijn. Hoewel de meeste mensen tevreden zijn over het contact met de gemeente Utrecht zijn verbeterpunten mogelijk.

Het onderwerp 'lokale voedselproductie', als onderdeel van de Utrechtse voedselstrategie, is een onderwerp dat leeft. Buurttuinen, generatietuinen, professionele tuinderijen, festivals en horeca waar lokale producten worden verkocht, zijn voorbeelden hiervan. Ieder op hun eigen manier, zijn onder andere woningbouwcorporaties, scholen, zorgcentra, ontwerpers en adviseurs bezig met dit onderwerp. Netwerken als Eetbaar Utrechts en Lekker Utregs verbinden deze partijen veelal met elkaar. De gemeente is ook een belangrijke partij in dit onderwerp. In alle onderdelen van de gemeentelijke organisatie zijn mensen te vinden die betrokken zijn bij projecten en initiatieven.

 

Dit complexe netwerk is zichtbaar gemaakt in het Onderzoek Voedselstrategie Utrecht. Zicht op een netwerk van vele betrokkenen. Onderlinge lijntjes kunnen verkort worden en de constatering dat zoveel verschillende ambtenaren betrokken zijn, geeft de indruk dat het efficiënter zou kunnen. Het ontwikkelen van een structuur waarbij duidelijk is waar initiatiefnemers voor welke soort vragen terecht kan, is hiervoor mogelijk een oplossing. In kaart brengen wat de rol is van iedere partij, kan zinvol zijn.

 

Het volledige rapport is hier te downloaden

Onderzoek Voedselstrategie Utrecht. Zicht op een netwerk van vele betrokkenen.