Onderzoek toekomst Eetbaar Utrecht

De rapportage van het onderzoek dat is uitgevoerd door studenten van de HU, in opdracht van Eetbaar Utrecht naar haar toekomstmogelijkheden is afgerond en beschikbaar voor iedereen die het wil inzien.

In het jaar 2009 is Eetbaar Utrecht als netwerk opgericht om de stadslandbouwinitiatieven van Utrecht met elkaar te verbinden. De afgelopen anderhalf jaar kon Eetbaar Utrecht rekenen op een bijdrage vanuit de gemeente om het informatieloket, de stadslandbouwkaart en het netwerk neer te zetten. Deze opdracht is vervuld. Op dit moment zijn de kansen op een structurele ondersteuning vanuit de gemeente gering. Hierdoor voelen de oorspronkelijke initiatiefnemers de noodzaak om een onderzoek te starten naar de toekomstmogelijkheden van het netwerk. Hierbij ligt de focus vooral op de standpunten van de huidige deelnemers van het netwerk, hun behoeften, verlangen en toekomstperspectief. Waar liggen de kansen voor het netwerk en hoe kan het netwerk zichzelf waardevol blijven noemen? In de rapportage treft u de bevindingen van de onderzoekers aan die vanuit deze vraag hun onderzoek hebben uitgevoerd.

 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van initiatiefnemer Louis de Jel en Dirk Postma, via de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool Utrecht. Het streven is om het netwerk Eetbaar Utrecht als echte opdrachtgever te zien, en de belangen van het netwerk en zijn deelnemers te onderzoeken, zodat de uitkomst volledig onafhankelijk en objectief zal zijn.

 

Download het volledige rapport hier

Onderzoek toekomst Eetbaar Utrecht