Wat is Eetbaar Utrecht

Eetbaar Utrecht: kenniscentrum en platform voor voedselproductie in de stad Utrecht

 

Eetbaar Utrecht wil bijdragen aan meer voedselproductie en sociale cohesie in de stad Utrecht. De stad zou veel meer z'n eigen boontjes kunnen doppen door voedsel te verbouwen op locaties waar weinig of niets mee gedaan wordt. Op deze manier ontstaan meer plekken, waar mensen elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. 

 

Eetbaar Utrecht is ontstaan op een drukbezochte Startbijeenkomst over buurtmoestuinen en stadslandbouw op 1 december 2009. De deelnemers werden enthousiast om nieuwe projecten te beginnen en richtten een stedelijk platform op. In dat platform zitten onder andere bewoners, woningcorporaties, ambtenaren, groenontwerpers, architecten, volkstuinders, belangenorganisaties en verschillende stadslandbouwinitiatieven.

 

Sinds juni 2012 krijgt Eetbaar Utrecht ondersteuning van de gemeente en de GG&GD. Hierdoor is Eetbaar Utrecht aanspreekpunt geworden voor iedereen die iets met voedselproductie in de stad Utrecht wil. Deze website biedt alle doelgroepen kennis en informatie aan en wordt voortdurend aangevuld. Veel plezier bij het bekijken!