Voor stadsboeren

Wil je een professioneel landbouwbedrijf opzetten in de stad of de stadsrand van Utrecht? Met name in Leidsche Rijn lijken daar mogelijkheden voor te zijn, maar er zijn meer plekken. Het gaat dan om verwaarloosde en braakliggende gronden waar huizenbouw gepland was.

Ook leegstaande gebouwen bieden kansen. In Amsterdam loopt een project om met ledlampen groenten te kweken.

 

Als stadsboer moet je over durf en een lange adem beschikken, vanwege bestemmingsplannen, procedures en onduidelijkheid. Bovendien heb je vaak te maken met tijdelijk beschikbare grond en heb je dus een 'nomadisch' bestaan.

 

Eetbaar Utrecht denkt dat met name restaurants belangstelling hebben voor verse en bijzondere producten die dichtbij gekweekt worden. De Moestuin (Maarschalkerweerd) is een goed voorbeeld van een Utrechtse stadsboerderij. Maar al veel langer bestaan tuinderijen De Volle Grond en Amelis'Hof in Amelisweerd, die leveren aan De Veldkeuken en vooral rechtstreeks aan de Utrechtse consument.

 

Op de stadslandbouwkaart op deze website staan of komen locaties waar kansen liggen.

 

Onderscheid tussen voedsel produceren in de stad, stadsrand en regio

We maken een, misschien kunstmatig, onderscheid tusen voedselproductie in de stad voor de stad -hier houdt Eetbaar Utrecht zich mee bezig- en voedselproductie in de regio voor de stad/regio. Dat laatste is het werkgebied van Lekker Utregs. Bedrijven en initiatieven die op de grens liggen, tegen de stad Utrecht aan of net daarbuiten, kunnen zich stadsboer of regionale boer noemen. Waar de grens precies ligt is lastig te zeggen en volgens ons niet zo interessant.