Financiering

Voor bijvoorbeeld een nieuw buurtmoestuinproject zijn in het algemeen geen grote subsidiebedragen te verwachten. In deze tijd van bezuinigingen is dat ook niet meer realistisch.

De gemeente Utrecht heeft desondanks een subsidieregeling in het leven geroepen. Informeer bij Barbara Rijpkema (b.rijpkema@utrecht.nl). Mogelijk kunnen ook woningcorporaties wat betekenen, al zitten die nu financieel in zwaar weer. 

Verder bieden de wijkgebonden Leefbaarheidsbudgetten mogelijkheden.

 

Als je met een groep bewoners aan de slag wilt maak je misschien kans bij de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (www.knhm.nl).

Ook het Oranje Fonds, Skanfonds, Stichting DOEN en Rabobank zijn te onderzoeken, afhankelijk van de opzet van een project.

Verder is sponsoring te onderzoeken, waardoor je gratis aan materialen kunt komen.

 

Als je professioneel aan de slag wilt en een stadslandbouwbedrijf wilt beginnen zijn de Kamer van Koophandel en de bank de aangewezen instanties.