Bodemonderzoek

Eetbaar Utrecht raadt aan om altijd na te gaan of een gekozen locatie vervuild is. Vaak is dit bekend bij de eigenaar van de grond. In geval van twijfel is onderzoek geboden: mensen moeten niet ziek worden van stadsvoedsel! Overleg met de eigenaar wie een betrouwbaar bodemonderzoek kan uitvoeren.

 

Als de bodem inderdaad verontreinigd is, kan men nog overwegen om die af te dekken - zoals in het Utrechtse Griftpark - of voedsel in bakken te produceren. Maar misschien is het beter om een andere locatie te zoeken.

 

Meer informatie

Humuslaag en diepte wortels