Contact woningcorporaties

Als je een locatie op het oog hebt voor voedselproductie en de grond of het gebouw is van een woningcorporatie, neem dan contact op met:

 

Mitros
contactpersoon:

 

Portaal
contactpersoon:

 

Bo-Ex

contactpersoon:

 

SSH Utrecht 
contactpersoon:

 

GroenrandWonen

contactpersoon: