Geschiedenis

Startbijeenkomst

Stichting Aarde en het Milieucentrum zijn de initiatiefnemers van Eetbaar Utrecht, samen met het Milieupunt Overvecht.

De Startbijeenkomst was op 1 december 2009, onder de naam GroeiKracht-wijken. De bijeenkomst vond plaats in het gebouw van het NIVON en de kantoren van Nieuw Rotsoord. Deze locatie werd gekozen vanwege de aangrenzende Volkstuinvereniging Briljant: stadslandbouw middenin de stad.

Ongeveer 90 mensen lieten zich inspireren door wethouder Den Besten, de successen van de buurtmoestuinen van de Poptahof in Delft en Crabbehof in Dordrecht, en de stadslandbouwinitiatieven in Utrecht. In de aansluitende workshops werden vele plannen gesmeed voor nieuwe projecten in Utrecht.

Kijk hier voor de uitnodiging en het fotoverslag van GroeiKracht-wijken.

 

Oprichting stedelijk platform

De meest actieve deelnemers kwamen op 19 januari 2010 alweer bij elkaar en richtten toen het stedelijk platform GroeiKracht-wijken op. Een werkgroep schreef vervolgens een Manifest om te zorgen dat stadslandbouw en buurtmoestuinen een plek zouden krijgen in het gemeentebeleid. Dit werd bij de gemeenteraadsverkiezingen aangeboden aan wethouders en politieke partijen.

In dat jaar werden nog een aantal vruchtbare platformbijeenkomsten georganiseerd. We kozen voor een nieuwe naam: Eetbaar Utrecht. Er ontstonden grootse plannen voor een website, loketfunctie en evenementen. Eetbaar Utrecht leek op koers te liggen. Anderen, zoals bijvoorbeeld Eetbaar Deventer vroegen ons, vanwege onze successen om advies of een presentatie.

 

Uitvoeren van de plannen: valse start
Eind  2010 zetten we onze plannen op een rijtje in de hoop er snel mee aan de slag te kunnen. We probeerden financiering en steun te vinden voor de uitvoering. Dit verliep echter moeizamer dan we gehoopt hadden. De plannen pasten niet bij de criteria van verschillende fondsen. De Gemeente Utrecht was enthousiast, maar het duurde nogal even voordat ze hun beleid in deze manifest hadden. Voor Eetbaar Utrecht betekende dit dat 2011 na de vliegende start van het jaar daarvoor een moeizaam jaar was. De initiatiefnemers Stichting Aarde en het Milieucentrum Utrecht hielden het platform met eigen middelen overeind, maar waren niet in staat de plannen daarbij uit te voeren. Gelukkig werden er wel veel projecten gestart in de stad en was het onderwerp zelf 'hotter' dan ooit!

 

Doorstart Eetbaar Utrecht 

Begin 2012 werd de impasse doorbroken. De gemeente en de GG&GD werden actief in Eetbaar Utrecht en wilden het platform steunen. In een zogenaamde "Open Space"-bijeenkomst werd er een flinke push gegeven aan de realisatie van de plannen. Stichting Aarde en het Milieucentrum Utrecht kregen uiteindelijk een opdracht om een website te maken en aanspreekpunt en kenniscentrum te worden voor de stad Utrecht.

 

Ontwikkelingen in 2012
Stadslandbouw heeft de wind mee. In diverse andere steden bloeit het ene na het andere initiatief op. In maart was in Almere de Dag van de Stadslandbouw. Utrecht Manifest had stadslandbouw als een van de thema's. In juni werd er een stadslandbouwbijeenkomst in Utrecht georganiseerd op De Moestuin Maarschalkerweerd onder de naam "Stadslandbouw op de kaart". De Dag van de Architectuur had stadslandbouw als thema (zie verslag) en Frank Stroeken presenteerde zijn boek ‘Vlaaien op de Neude, 2000 jaar stadslandbouw en voedsellandschap in Utrecht’ over stadslandbouw in Utrecht.

 

Wat eraan vooraf ging...

 

Louis de Jel, werkzaam bij Stichting Aarde, is ook betrokken bij duurzaam opbouwwerk in Crabbehof, een krachtwijk in Dordrecht. Zijn idee om daar een buurtmoestuin te beginnen viel in vruchtbare aarde bij de bekende opbouwwerkster Aliek van den Berg en bij een paar actieve bewoners. Een woningcorporatie was enthousiast om een grasveld ter beschikking te stellen. Met elkaar hebben zij 'het wiel uitgevonden'. Na een valse start werd de eerste buurtmoestuin in 2007 geopend. Het jaar erna ging een tweede moestuin van start.

De inmiddels opgerichte bewonersvereniging De CrabbehofKraam won, mede vanwege de buurtmoestuinen, 4 prijzen en nominaties.

 

Vanwege deze successen organiseerden we in juni 2009 de landelijke werkbijeenkomst buurtmoestuinen. Hiermee gaven we een extra impuls voor buurtmoestuinen in Nederland.

 

Het idee voor de Startbijeenkomst GroeiKracht-wijken werd geboren tijdens een bijeenkomst van het bedrijvennetwerk van Lekker Utregs. Stichting Aarde, Milieucentrum Utrecht en het Milieupunt Overvecht namen het initiatief.