Wat stimuleren we

Eetbaar Utrecht stimuleert dat er meer voedsel wordt geproduceerd in de stad Utrecht.

Er zijn veel redenen voor. Een daarvan is de dreigende voedselschaarste door een groeiende wereldbevolking. Maar het schept ook nuttige activiteit en werkgelegenheid, het werkt therapeutisch en kan de sociale cohesie verbeteren.

 

De stad en regio Utrecht kunnen een groot deel van de Utrechtse bevolking voeden, waardoor we minder kwetsbaar worden als er problemen zijn in de wereldhandel. Dit voedsel moet volgens ons duurzaam en zo natuurlijk en diervriendelijk mogelijk worden geproduceerd. Het moet niet zo zijn dat maatschappelijk ongewenste landbouwmethodes in de stad worden toegepast.

Eetbaar Utrecht streeft ook naar samenwerking met boeren op het Utrechtse platteland. Het is nog steeds zo dat het boerenbedrijf langzaamaan uitsterft. In plaats van het Utrechtse platteland prijs te geven aan de natuur en schaalvergroting willen we de economische functie van de landbouw herstellen. Zie ook www.lekkerutregs.nl.

 

Eetbaar Utrecht houdt zich niet bezig met siertuinen. Maar een tuin of balkon wordt wel aantrekkelijker als er ook rozen en andere bloeiende planten en bomen staan.