productieflat

Hiermee bedoelen we futuristische manieren voor grootschalige voedselproductie in de stad. Theoretisch zouden steden zo grotendeels zelfvoorzienend kunnen worden. Het omringende platteland zou hooguit dienen voor bijvoorbeeld graanproductie en natuur.

 

We vinden dat zo'n ontwikkeling doorslaat. De regio Utrecht moet juist versterkt worden en boer zijn moet weer een aantrekkelijk beroep worden. Natuur is heel mooi maar het compleet verplaatsen van agarische productie, inclusief vee, naar de stad is onnatuurlijk. Hetgeen niet wegneemt dat een toename van voedselproductie in de stad om vele redenen gestimuleerd moet worden. En als daarvoor leegstaande gebouwen gebruikt worden is daar niets tegen.

 

Een voorbeeld van hightech stadslandbouw is de Plantascraper:

http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=79067